Καινούργιες Ακουστικές Διδασκαλίες: Να Βλέπετε την Αλήθεια με έναν Ήσυχο Νου . . . Ενημερώσεις για το Πρόγραμμα Διδασκαλίας: Αυστραλία: 14 - 26 Μαρτίου 2017... Ρουμανία: 1 - 2 Απριλίου 2017... Ιαπωνία: 7 - 9 Απριλίου 2017... Αγγλία: 14 - 17 Απριλίου 2017... Ιταλία: 22 - 23 Απριλίου 2017... Αγγλία: 29 Απριλίου - 1 Μαΐου 2017... Ελλάδα: 20 - 21 Μαΐου 2017... Αγγλία: 27 - 29 Μαΐου 2017... Ιταλία: 3 - 4 Ιουνίου 2017... Ρουμανία: 10 - 11 Ιουνίου 2017... Πολωνία: 17 - 18 Ιουνίου 2017... Αγγλία: 24 Ιουνίου - 27 Αυγούστου 2017... Για Πληροφορίες επισκευτείτε: Πρόγραμμα Διδασκαλίας. . .
Offerings at the Golden Temple in Namdroling Monastery during pujas for the long life and good health of HH Penor Rinpoche The world's largest thangka of Guru Rinpoche, raised at Namdroling Monastery.A traditional Lama Chan performer at Namdrolling Monastery

Έτος του Πουλιού της Φωτιάς - 2144

Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
4ος 1 Ιουνίου Η Γέννηση του Σακυαμούνι Βούδα
4ος 2 Ιουνίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
4ος 10η 4 Ιουνίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
4ος 14η 8 Ιουνίου Σότζονγκ
4ος 15η 9 Ιουνίου Σάγκα Ντάουα Ντούτσεν, Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
  24η 18 Ιουνίου Νυι Νακ
4ος 25η 19 Ιουνίου Ημέρα των Ντακίνι
4ος 29η 23 Ιουνίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
4ος 30η 24 Ιουνίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
5ος 1 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
5ος 2 Ιουλίου Νυι Νακ
5ος 10η 3 Ιουλίου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
5ος 14η 8 Ιουλίου Σότζονγκ
5ος 15η 9 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
5ος 25η 19 Ιουλίου Ημέρα των Ντακίνι
5ος 28η 22 Ιουλίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
5ος 30η 23 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
6ος 31 Ιουλίου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
6ος 10η 2 Αυγούστου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
6ος 14η 6 Αυγούστου Σότζονγκ
6ος 15η 7 Αυγούστου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
6ος 18η 10 Αυγούστου Νυι Νακ
6ος 25η 17 Αυγούστου Ημέρα των Ντακίνι
6ος 29η 20 Αυγούσυτου Ημέρα των Νταρμαπάλα
6ος 30η 21 Αυγούστου Σότζονγκ, Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι
Θιβετανικός Μήνας Θιβετανική Ημέρα Δυτική Ημερομηνία Συμβάν
7ος 29 Αυγούστου Ημέρα του Βούδα της Ιατρικής
7ος 10η 31 Αυγούστου Ημέρα του Γκούρου Ρίνποτσε
7ος 14η 5 Σεπτεμβρίου Σότζονγκ
7ος 15η 6 Σεπτεμβρίου Ημέρα του Βούδα Αμιτάμπα
7ος 25η 15 Σεπτεμβρίου Ημέρα των Ντακίνι
  27η 17 Σεπτεμβρίου Νυι Νακ
7ος 29η 19 Σεπτεμβρίου Σότζονγκ, Ημέρα των Νταρμαπάλα
7ος 30η 20 Σεπτεμβρίου Ημέρα του Βούδα Σακυαμούνι

 

Σότζονγκ: Ημέρα εξομολόγησης για τους χειροτονημένους, δυο φορές τον μήνα.
Ημέρα των Νταρμαπάλα: Τονίζονται οι ασκήσεις Προστατών.
Νυι Νακ: 'Μαύρος Ήλιος', όπου ευνοούνται οι δυναμικές δράσεις, αλλά πράξεις όπως μυήσεις, γάμοι, τελετές καθαγιασμού, κηδείες και το ξεκίνημα οικοδόμησης κτιρίων και παρόμοιες πράξεις καλύτερα να αποφεύγονται.